Expo Mudances Vic és una empresa dedicada a les mudances a nivell comarcal, nacional i internacional, amb més de 15 d’experiència en el món de les mudances.
Expo Mudances Vic està preparada per qualsevol tipus de mudances ja que té grua, camions i personal amb molta experiència amb aquest ram.
Expo Mudances Vic realitzarà la seva mudança amb el muntatge i desmuntatge del seu mobiliari.