Per a més informació contacte amb nosaltres

Expo Mudances Vic està preparada per qualsevol tipus de mudances ja que té grua, camions i personal amb molta experiència amb aquest ram, realitzem mudances a nivell comarcal, nacional i internacional, ens movem per tot arreu.
Expo Mudances Vic realitzarà la seva mudança amb el muntatge i desmuntatge del seu mobiliari.

Expo Mudanzas Vic está preparada por cualquier tipo de mudanzas puesto que tiene grúa, camiones y personal con mucha experiencia con este ramo, realizamos mudanzas a nivel comarcal, nacional e internacional, nos movemos por todas partes.
Expo Mudanzas Vic realizará su mudanza con el montaje y desmontaje de su mobiliario