A Expo Mudances Vic és una empresa especialitzada en les mudances a nivell comarcal, nacional i internacional destaquem:
La nostra experiència amb mudances, desmuntatge i muntatge de mobiliari.